Gas engines

Dungs Gas Engine

Gasmotoren worden tegenwoordig voor heel veel verschillende zaken gebruikt, denk bijvoorbeeld aan warmtekrachtkoppeling of het genereren van verwarmd water en stroom of als aandrijving van scheepsmotoren.

In geval van een elektriciteitspanne zorgen zij ervoor dat belangrijke gebouwen, zoals ziekenhuizen, voorzien worden van voldoende stroom. Zo kan het personeel ongestoord verdergaan met de verzorging van hun patiënten.

Ook op plaatsen waar het opwekken van elektriciteit niet evident is, denk bijvoorbeeld aan de mijnbouw, zorgen de producten van Gascomponenten steeds voor een lichtpunt in de duisternis. En dat mag je in dit geval letterlijk nemen.

Dungs Gas Engine Scheme